Jak se žije na pásmu

V touze podělit se s ostatními síbíčkáři o dlouholeté pozorování činnosti na CB pásmu jsem se rozhodl zveřejnit moje poznatky pro všechny, kteří jsou a budou věrni CB pásmu, byť někteří se oděli dalším „kabátem“ – získali koncesi pro amatérské vysílání – často ale se vrací mezi nás „plebejce“, neboť i tam má mince dvě strany.
A ti dříve narození, kteří se honosí písmeny OK či OM musí vzít v úvahu to, že mnozí z jejich vážených kolegů OK, OM vzešli z rodné hroudy CB pásma. Taková je realita. Jsme svobodní, nemusíme být „komandování“ a hlavně se chováme přirozeně.
Tyto moje úvahy jsou i pro nejmladší, kteří jsou na pásmu CB krátce. Je to i pro ty, kteří teprve koupí CB stanici, poprvé nám oznámí svůj volací znak (volačku).
Chci aby věděli jací jsme a co mohou očekávat. Někdy je to k popukání, někdy ke vzteku, ale často v normálu tak jak jde život. Nikdy ale netřískejte s mikrofonem o zem a nebuďte takoví jak někdy někteří z nás.
Vždy si pamatujte, že každá CB stanice má „kolečko“ (tlačítko) s polohou OFF a ti odvážní ať se ozvou.
Někdy ale uslyšíte i smutnou zprávu, že známý kamarád či kamarádka už není mezi námi. Jeho volačku již z jeho úst neuslyšíme. Pak tiše vzpomeňte.

Síbíčkáře je možno rozdělit do tří hlavních skupin:
1) NORMÁLNÍ
2) VŠELIJAKÁ
3) ZAVRŽENÍHODNÁ

  1. ad1) V této skupině jsme my všichni síbíčkáři a 99,9% z nás máme tu více, tu méně ještě další „úchylky“ skupiny ad2).
  2. ad2) V této skupině je druh: (podle abecedy)
    ALP, BASTLÍŘ, BOLESTÍNEK, ČAJNÍK, HNIDOPÝCH, KOTELNÍK, KULINÁŘ, LÉČITEL, MLASKAČ, MUDrák, PEDANT,
    PLECHÁČ, PROFESOR, PYROMAN, PYTLÍK, REPORTNÍK, SKLEROTIK, SLIBOTECHNA, SOVA, STĚŽOVATEL, STYDLIVKA, SVAHILEC,
    ŠPUNT, ZABUKÁŘ, ZDROBNĚLKA, ZDVOŘILEC,
  3. ad3) V této skupině jsou druhy, které ale nepatří mezi síbíčkáře!!!
Podrobné charakteristiky:

Alp – se vyskytuje v hojném počtu, je charakterizován jako typický horský vůdce. Podle dalších vlastností se dělí na další poddruhy:
1. Alp tepichář – tento druh Alpa je charakterizován tím, že z domácího QTH je prakticky neslyšitelný dále, než na 200 – 300 metrů. Toto je způsobeno použitím zvláštního anténního systému s extrém nízkým vyzařováním (tzv. „tepichová anténa“). Ovšem z horských výšin ohýbá antény stanicím v širokém a dalekém okolí. Na kopci je tak unesením, že je tak daleko slyšet, že si občas ani nevšimne, že na kanále, na kterém začal lovit brejky, probíhá hovor několika stanic, které – k velké radosti všech zúčastněných – zazdí do pozdních nočních hodin.
2. Alp tajnůstkář – je typický záměrným zamlčováním cíle své výpravy, a ani po dosažení vysílací kóty z něj není možné vypáčit, odkud vlastně vysílá. Po velkém přesvědčování sdělí alespoň lokátor, ale jméno místa z něj prostě nevydolujete
3. Alp hospodář – další druh Alpa, se vyznačuje tím, že po dosažení kóty nejprve navštíví místní restauraci, pokud toto zařízení není dispozici, tak si poslouží vlastními donesenými zásobami. Poté začne provozovat expediční vysílání. Při návratu do nížin průběžně monitoruje stav a kvalitu restaurací, hospod a putyk, jež se vyskytují na trase jeho pochodu. Zkrátka Alp hospodář má v horských oblastech podrobně zmapovány nejen hory, kopce a kopečky, ale i restaurace, hospody, hospůdky, putyky, …
4. Alp baterkář – vzácný druh Alpa, který je z horských oblastí málokdy slyšitelný. Příčinou jeho neslyšitelnosti je fakt, že po dosažení vysílací kóty mu dojdou baterie, a tak mu nezbývá, než se domlouvat z kopců jedině jódlováním, eventuálně kouřovými signály. Proto Alpa baterkáře na pásmu asi nikdo neuslyší.
5. Bludný Alp – další druh Alpa, charakteristický tím, že je schopen zabloudit i na dobře označené cestičce, a to i s hromadou turistických map. Se svými zážitky při bloudění se samozřejmě velmi rád podělí s ostatními uživateli CB pásma.

Bastlíř – druh, který je neškodný a dost často i vyhledávaný pro svoje zkušenosti nejen v CB technice. Umí si poradit prakticky se vším, pokud něco nezná hodí nenápadně otázku a s použitím, taktiky Zabukáře se vše potřebné dozví. Často používá Internet a doma má rozsáhlou kartotéku svých vylepšení.
1. Bastlíř likvidátor – jsa inspirován pravým Bastlířem začne konat…. Ve slyšitelné formě se vyskytuje pouze krátkodobě, když si sežene novou, nebo i starší, ale funkční stanici. Bohužel, spolehlivá funkce stanice jej nenechá dlouho v klidu, a okamžitě se snaží o její „vylepšení“. V praxi to vypadá tím způsobem, že první den burácí silným signálem široko daleko, ale postupem času jeho signál slábne, modulace se rapidně horší, až se slyšitelnost omezí na okruh několika metrů. Výskyt Bastlíře likvidátora na kanále může mít ojediněle neblahý vliv na sluchové orgány citlivějších uživatelů CB pásma v dosahu jeho signálu. Další neblahé účinky se projevují na TV přijímačích i ve vzdálenějších oblastech od bastlíře..
2. Bastlíř podnikatel – nic neprozradí a za svoje know-how požaduje finanční kompenzaci .Tvrdí, že vše dělá vysoce odborně, je s tím hodně práce, a že….., když pak vše není jak má být nebo to někdo udělá lépe je podrážděný a odmítá „technicky“ diskutovat.

Bolestínek – je to bohužel dosti neoblíbený druh síbíčkáře. Tento otřesný jedinec se vyznačuje zejména tím, že trvale vyhledává kanály, kde je rozjetá nějaká zajímavá diskuze, po chvíli poslechu se nabrejkuje, probíhající téma bezohledně přeruší vylíčením svých bolestí, osobních nebo pracovních problémů, a poté očekává, že jej ostatní začnou litovat. Pokud se toho nedočká, znamená to „zazdění“ předchozí zajímavé diskuze, a zánik kolečka na kanálu. Pokud diskutující přejdou jeho „problémy“ mlčením a neberou na něj zřetel, spustí proud pomluv a nářků nad tím, jak jsou všichni bezohlední, že nikdo nemá pochopení s jeho problémy a bolestmi. Velice často bývá při těchto svých řečnických výstupech pod vlivem různých omamných nápojů. Pečlivým pozorováním bylo zjištěno, že se vyskytují dva druhy bolestínků: jedni k tomu byli dohnáni svou zuřivou protiváhou, a ti další svým nezdařilým šumařstvím. Tito bývají též občas nazýváni „Zpustlými šumaří“.

Čajník – je to další druh neškodného síbíčkáře. Vyskytuje se na každém kanále. Vyznačuje se tím, že pozorně naslouchá hovorům jiných, ale vůbec se nezapojuje do debaty. Důležité informace používá pro svoji potřebu i vzdělání. Čajníků je vždy na kanále více, aniž o sobě vědí. Někdy bývá také mylně označován jako „zabukář“.

Hnidopych – tento otřesný jedinec je schopen za každou cenu rozpitvat cokoliv až ke zblbnutí tak, že na vás nezůstane „suchá nitka“. Tímto je prakticky schopen zlikvidovat na kanále jakoukoliv debatu, která do té doby probíhala pohodově.

Kotelník – dosti často můžeme na kanálech narazit na tohoto nepoučitelného jedince, který se snaží přechytračit rušení, ať atmosférické, nebo místní, či nedokonalosti vlastního anténního systému. Toto provádí zásadně „přihozením polínka pod kotel“, případně „přihozením nějaké té brikety“ za stanici. Kolem anténních systémů takovýchto jedinců byly pozorovány hromádky nechtěně ogrilovaného drobného i většího ptactva.

Kulinář – velice nebezpečný druh síbíčkáře, protože mnohé doslova vyhání likvidovat kamarádku „Calexku“ a spižírnu. Je to „drasťák“ a „sadista“, protože ho slyšíte většinou tehdy, kdy jsou vaše potravinové sklady prázdné a vám hodně kručí v břiše. Jediná obrana proti takovému jedinci je vzít si k ruce kuchařskou knihu a začít předčítat zajímavé recepty, pak bývá náhle klid. Buď má hlavu v lednici , nebo si zapisuje recepty.

Léčitel – sem tam se na pásmu objevuje tento druh síbíčkáře, většinou spolu vedou učené hovory dva, nebo i více jedinců. Tento jedinec je ve své podstatě velmi spjat s přírodou, dokáže téměř vše vyléčit a to někdy i úspěšně. Má v malíčku veškeré byliny, čaje a podobné medikamenty. Je velice oblíben, zejména díky svým lektvarům ze slivovice a podobných lihovin. Léčitele si nesmíme plést s MUDrákem.

Mlaskáč – taky „plná pusa“, nedojed … síbíčkář, který se pozná podle charakteristické modulace s plnou pusou. U stanice má bohatě prostřený stůl jídlem a pitím. Při konzumaci bramborových lupínků, Chipsů si může myslet protistanice, že se blíží bouřka a že atmosféra je nasycená statickou elektřinou. Mlaská a cpe se tak vytrvale až někdy začne škytat.

MUDrák – nebo taky CBÚNZák jsou to jedinci, kteří vedou svoje učené relace na „vyšší“ učené rovině znají již dokonale léčebné postupy a moderní léky. Éterem by byli schopni operovat třeba i slepé střevo. Jejich léčebné postupy se zdají být mnohdy progresivnější než samá moderní lékařská věda běžně používána ve fakultních ústavech. Dokonale znají podrobně chemické složení léků a jejich indikaci, kontraindikaci a interakci. V době diskuze těchto jedinců je jistě na kanále hodně posluchačů – čajníků, kteří doslova „žerou“ jejich rady, až se mnohdy začínají u nich projevovat chorobné příznaky.

Pedant – je velice snadno rozeznatelný podle toho, že striktně vyžaduje od protistanice volačku. Pokud se jí nedočká, začne chrlit monolog o nutnosti se brejkovat volačkou, že s anonymem se nemíní bavit a podobně.

Plecháč – je to jedinec s nezaměnitelnou modulací, která se podobá skřípění starého hrnce o ještě starší plotnu. Plecháči jsou ovšem se stavem své modulace naprosto spokojeni, a v žádném případě se tohoto svého rozlišovacího znamení nemíní vzdát.

Profesor – pozor na něj ! Tento druh je znám svým nekompromisním postojem ke všem lidem na pásmu i mimo něj. Generální licence je pro něj modlou, které podřizuje naprosto vše. Všichni jsou hnusní, všichni používají echo a uši rvoucí rogerbeepy, což je naprosto nepřípustné, všichni určitě používají topení, a vůbec, všichni co mají vysílačky jsou darebáci. Jenom je záhadou, proč tento jedinec vůbec vlastní stanici.

Pyroman – dosti hojně se vyskytující druh síbíčkáře, často také nazýván „Žhář“. Tento jedinec je charakteristický svým tzv. podpalováním ostatních účastníků debaty na kanále. Díky této činnosti bývá též někdy nesprávně označován jako „Podpálka“. V žádném případě není jeho počínání vedeno snahou někoho poškodit, ale v některých případech se může jeho „podpalování“ u některých jedinců setkat s nepochopením. Je neškodný, ovšem některým obzvláště vztahovačným jedincům může být zdravotně nebezpečný.

Pytlík – (někdy také označován jako „Brouk Sáček“. Tento se vyznačuje vlastností, že se ozve pokaždé kdy je třeba rychle vyřešit nějaký problém, ale jeho přítomnost většinou činí tento neřešitelným. Pokud se žádný problém momentálně neřeší, nějaký urychleně najde a začne jej nekonečně řešit sám. „Pytlíci“ se na pásmu vyskytují kdykoli, a hlavně tehdy, když se potřebujete na něčem domluvit a nechcete být rušeni. Jsou neuvěřitelní svou výmluvností a délkou relací. Pokud chcete jít spát před půlnocí, tak se do debaty s „Pytlíkem“ v žádném případě nepouštějte!!!

Reportník – tento druh můžeme taky nazvat i “ Zuřivý reporťák “ pokud je v posledním stadiu vývoje což se stává záhy po montáží nové, nebo jiné antény. Tento jedinec je charakteristický tím, že se umí bavit jen a pouze o reportech, a jediný bod jeho spojení zní: „za kolik mně bereš?“ Tímto do nekonečna opakovaným dotazem je schopný zlikvidovat sebezajímavější debatu, která do jeho nabrejkování pokojně probíhala na kanále. Je podivné, že se ozývají i o půlnoci.
Reportník anténový – pokud se ozývá ve večerních a pozdních hodinách nocuje u antény a ladí a ladí. Existuje jediný a osvědčený způsob jak jej dostat dolů a to je, když na něho poštveme Kulináře. Po několika minutách se konečně odmlčí a dole plení potravinové zásoby. Jsa dobře najeden už nemá odvahu vystoupat zpět k anténě, a navíc se začne projevovat ospalost. Pak už máme klid i na kanálech.

SKLEROTIK – téměř neškodný účastník různých debat na kanálech. Tento druh nemá věkové omezení jak by si někteří mysleli a často můžeme slyšet jejich typické: „co jsem to chtěl říct“, nebo najednou začne zničehonic mluvit o něčem jiném co nemá nic společného z předcházející debatou. Často se tak dostává do trapných situací – zapomíná co je za den, že se má ozvat tam a tam, zapomíná volačky….. Nejhorší je když vede ryze odbornou debatu na kanále a ozve se „Reportník“, „Kulinář“ ale i někteří další, v tu ránu je katastrofa tady – zapomene o čem byla předchozí debata. Z důvodů pomoci těmto jedincům jsme u nás založili „Club sklerotiků“, který radí, pomáhá a informuje tyto jedince. Jak se zdá tak tato skupina je nejpočetnější jež se vyskytuje na kanálech.

Slibotechna – další zvláštnost, která se může ukázat na CB pásmu. Je známá tím, že naslibuje každému na počkání hory doly, ale když dojde na plnění slibů, tak většinou to dopadne jak se říká – skutek utek. Drží se prostě pravidla, že nikdo nemůže více dát, než „Slibotechna“ slíbí.

Sova – Ti, kteří v noci nemohou spát narazí při toulkách po ztichlých 80-ti kanálech CB pásma na další druh síbíčkáře, který má označení „Sovička – Sova“. Tento síbíčkář usedá ke svoji stanici pouze v pokročilých nočních a brzkých ranních hodinách. Je to druh velmi společenský, rád poslouchá a rád hovoří vesměs k věci. Je velmi oblíbeným společníkem a často vyhledáván. Bohužel je velmi světloplachý a s prvními rannými slunečními paprsky rychle mizí z pásma a odebírá se na dvoumetr.

Stěžovatel – k rozeznání je okamžitě. Po krátké relací a vyslechnutí několika vět z relace má pevný dojem, že ho někdo gumuje, že gumuje protistanici, aby on neměl nic z vysílání. Nebo mu někdo naschvál prolézá o dvacet kanálů, a DX-máni schválně „topí“, když ho uslyší na pásmu. Často se vymlouvá na pouliční osvětlení byť bydlí na samotě. Je to prostě nešťastný jedinec, podle kterého se proti němu spikli všichni „čerti“. A vůbec za všechno může někdo jiný.

Stydlivka – tento jedinec se dá na kanále velice jednoduše rozeznat podle charakteristické, velice tiché modulace, často též zbarvené bojácným tónem. Má doslova panickou hrůzu z toho, že by musel do mikrofonu trochu zařvat. Nelze jej za nic na světě přesvědčit, aby svoji modulaci nějakým způsobem zesílil. Nejhorší je, když mají relaci „Stydlivka“ a místní stanice pak je to nápor na prsty, knoflík „volume“ a uší, když máme navíc sluchátka.

Svahilec – je to další druh, o kterém se musím zmínit. Je charakteristický snahou o výuku cizích (hlavně exotických) jazyků. Za tímto účelem bývá řádně posilněn notnou dávkou různých opojných nápojů, což mu dodává značný přehled, a hlavně dokonalou artikulaci. Je až s podivem, kolik Svahilců se občas sejde na jednom kanále. Paradoxem ovšem je, že si dva Svahilci, kteří se sejdou na jednom kanále vzájemně rozumí. Poslední stadium Svahilce je Piják destruktor – zpočátku je těžké jej rozpoznat, neboť se nejdříve začne projevovat jako čistokrevný Svahilec. Projeví se teprve po nějaké době, když je ostatními na kanále trvale ignorován. Piják destruktor po nějakém čase, který strávil marným svahilským vyřváváním do stanice mylně usoudí, že mu to asi nevysílá, vyhlásí technickou pauzu z důvodu „elektronických potíží“ a začne rozebírat stanici. Po provedení tohoto úkonu se stane na několik nejbližších týdnů nezvěstným, až do doby, než si obstará jinou (zatím fungující) stanici.

Špunt – pokud máte slabé nervy je velice nebezpečný. Jak již z druhového názvu vyplývá, tento jedinec dokáže dokonale ucpat kanál, a není nejmenší naděje, že by v dohledné době skončil. Dokáže se bavit celé hodiny o ničem a není šance ani změnit téma či osazenstvo! Většinou vše skončí až ve chvíli, když Špunt po několika hodinách zjistí, že zůstal na kanále sám. Tento druh se hojně vyskytuje i v rychleji se pohybující variantě, vybavené koly a volantem. V tomto případě jej označujeme jako: Mobilní špunt – bohužel je dokázáno, že k odstranění Špunta, včetně mobilního, z kanálu nelze použít vývrtku, ani jiné náčiní, určené k vytahování špuntů z lahví!!!

Zabukář – je to zajímavý druh, který hlídá svolávací kanály fóne i DTMF. Jeho touhou je vědět různé informace, počínaje běžným a konče důvěrnými. Je kvalitně vybaven a není možno před ním nikde „utéci“. Umí díry, „5“, „0“ a všechna druhy modulací včetně CW. Pak se na pásmu vše ví a nic není tajné, brzo to vědí ostatní, kterým vše ochotně sdělí. Některé jeho praktiky jsou tajemné a bylo by záhodno je důkladněji prozkoumat.

Zdrobnělka – tento druh síbíčkáře se vyznačuje neobyčejně častým používání zdrobnělin, jako anténka (pětiosminka), esíčka, stanička, mikrofonek, expedička, reportek…atd. Někdy se mu povede udělat ze zdrobněliny zdrobnělinu pak se jedná o Super zdrobnělku. Často si zdrobnělinami dokonale zaplive mikrofon, že při demontáži z důvodu opravy se pak vylije divně páchnoucí roztok.

Zdvořilec – velice zvláštní druh neboť dokonale zná, a pomatuje si, kdo u nás obývá společnou domácnost. Jeho začátek i konec je vesměs podobný a to výčtem rodinných příslušníků (Homo sapiens), pejsků, kočiček, menších i větších opeřenců, a dokonce nezapomene ani na mouchy, pavouky a asi 23 milionů roztočů pod kobercem. Ty všechny nejdříve zdraví a na závěr se loučí a všechny pozdravuje.

Vážení přátelé, vyčerpal jsem všechny názvy čeledí, které se vyskytují v ad2) skupině – až na jedinou, kterou neumím pojmenovat.
Často při delší relaci vypozorujete, že některý účastník diskuse s oblibou používá často stejné slovo. Jeden účastník použil třeba slovo takže 62X, nebo každopádně 42X
…….. Jak takovou “ čeleď “ pojmenovat ?
Došlé návrhy:
1) „FALTUSÁK“ – poslal: Viktor Olbramice (JN89LO)
…. příště pokračování skupinou ad3)
Autor (Lumír Místek) nenese odpovědnost za oslabené ego jedinců, kteří by se v těchto řádkách poznali.

S pozdravem Lumír Místek

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments