(NE) Kodex

Sklerotici(NE)kodex

Článek 1 – Název, sídlo, cíle CBCS

CB Club sklerotiku (dále jen CBCS) je uskupení zatím bez právní subjektivity. Sídlo CBCS je ve Frýdku-Místku, má působnost v České republice (Čechy, Morava a Slezsko) a ve Slovenské republice.
Nejdůležitějším posláním CBCS je rozšiřovat kolegialitu a podvědomí solidarity mezi CB sklerotiky na pásmu 26,505-27,405 MHz. Podporovat pochopení u ostatních CB-čkářů, a u těch co svou “CB sklerózu “ tají a stydí se za ní.
CBCS bude usilovat o členství v Mezinárodním CB Clubu sklerotiků a v České asociaci CB klubů.

Naše Motto ….. až nás budou miliony….

Klan CBCS (dále jen triumvirát)
Prezident
Ředitel
Guvernér banky CBCS

jsou nedotknutelní, jejich slovo je vždy svaté a pro každého člena CBCS závazné.

Článek 2 – Vznik a zánik členství, členská práva a povinnosti.

A)
Řádným členem CBCS se může stát každý, kdo vlastní CB stanici a jeho rodinní příslušníci u kterých se vyskytuje “CB skleróza“
B)
Členství vzniká rozhodnutím triumvirátu na základě ústní, písemné, e-mailové přihlášky s podmínkou, že:

 • občas, často, velmi často si něco nepamatují, nebo něco zapomněli
 • souhlasí s kodexem CBCS
 • podlézají triumvirátu
 • (ne)podplácí triumvirát

C)
Člen CBCS nemá žádná závazná práva, (ne)podřizuje se libovůli triumvirátu.
D)
Člen CBCS má dobrovolnou povinnost zejména:

 • plnit kodex CBCS a usnesení triumvirátu
 • dbát o dobrou pověst CBCS na domácích i zahraničních akcích, propagovat club jen s dobrým úmyslem, jinak hrozí pokárání a posléze nákup 1 basy piva.

E)
Členství zaniká odhlášením:

 • ústním
 • písemným

Článek 3 – Orgány CBCS

Orgány CBCS jsou:

 • Valná kupa
 • Triumvirát:
  Prezident, Ředitel, Guvernér Sklerotické banky
 • Koryta:
  Tiskový mluvčí, Ministr vnitra CBCS, Vedoucí obchodního střediska, Viceguvernér banky, Ombudsman CBCS

Článek 4 – Hospodaření CBCS

O peníze se staráme My, triumvirát spolu s Ministrem financí
Oficiální měna CBCS je: SKLEROTICKÝ UZEL (SU) v hodnotách: 10SU, 100SU, 500SU, 1000SU

autor: Lumír Místek……